Projekty Unijne

2022-12-13

Rozwój infrastruktury kultury poprzez zakup wyposażenia dla GOKiS w Wicku

Trwa realizacja projektu pt. „Rozwój infrastruktury kultury poprzez zakup wyposażenia dla GOKiS w Wicku”, którego beneficjentem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku.